• English (English)

خدمات

دوره های آموزشی
  • امید انرژی آسیا، دوره های مختلف آموزشی را برای ماشین آلات دوار نظیر توربین بخار، پمپ، کمپرسور و... برگزار مینماید. این شرکت با همکاری مهندسین مجرب
ادامه مطلب...
نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و نگهداری
  • امید انرژی اسیا از طرف شرکت سازنده به عنوان ناظر نصب، پیش راه اندازی، راه اندازی و تحویل چهار مجموعه کمپرسور در پتروشیمی پردیس عسلویه مشغول به فعالیت میباشد
ادامه مطلب...
تعمیر، ریومپ و بروزرسانی
  • ریومپ، تغییر ظرفیت و بروزرسانی تجهیزات کارکرده، از روشهای اقتصادی و به صرفه ایست که اپراتورها برای افزایش ظرفیت کارخانه و حذف گلوگاه ها و کاهش هزینه های تولید، نگهداری و تعمیرات مورد....
ادامه مطلب...
خدمات مهندسی خرید و تامین
  • با تکیه بر دانش فنی و سوابق کاری موسسان و اعضای شرکت، امید انرژی قادر به ارایه خدمات مهندسی به شرکتهای مختلف و شرکتهای EPC میباشد. این خدمات شامل موارد زیر است:
ادامه مطلب...